Využiteľnosť záhradného traktora po celý rok

Záhradný traktor nie je v žiadnom prípade mašinka určená výlučne na kosenie trávnika. Vhodne zvolené príslušenstvo z neho robí efektívneho pomocníka s celoročným využitím.

Základné rozdelenie

Vedeli ste, že záhradné traktory majú nesmierne blízkych príbuzných? Máme na mysli takzvané ridery. Síce sa vám na prvý pohľad môže zdať, že ide o obdobnú mašinku, no ich využiteľnosť sa náramne odlišuje.

Ridery

V prípade riderov ide o mašinky, ktoré sú určené výlučne na kosenie a mulčovanie. Skutočnosť, že ridery oplývajú kosiacim ústrojenstvom v prednej časti, z nich robí ideálneho pomocníka na starostlivosť o mimoriadne členitý terén, ktorý si vyžaduje časté manévrovanie.

Záhradné traktory

Na druhej strane, záhradné traktory majú kosiace ústrojenstvo umiestnené pod sebou. Vzhľadom na to je manévrovanie s nimi pri kosení o poznanie náročnejšie. V porovnaní s ridermi majú však ďaleko univerzálnejšie využitie – a to najmä vďaka širokej ponuke príslušenstva, ktoré z nich robí celoročných asistentov pri starostlivosti nielen o záhrady, ale taktiež o rozsiahle pozemky a dvory.

Využiteľnosť po celý rok

Čo sa kosenia týka, pri jednotlivých modeloch si môžete vyberať spôsob zberu trávy aj na základe aktuálneho počasia. Pri horúcich letných dňoch váš trávnik dozaista ocení namulčovanú trávu, ktorá mu dodá nielen potrebnú dávku živín, ale ho aj efektívne ochráni pred prípadným vysušovaním. Naopak, pokiaľ potrebujete pokosenú trávu pozberať kvôli umiestneniu do kompostu, zíde sa vám zberný kôš. V súvislosti s kosením trávy nemôžeme opomenúť ani možnosť vyhadzovania pokosenej trávy komínom, resp. do boku.

Zberný kôš na trávu FISKARS StaySharp

Záhradný traktor však v žiadnom prípade nie je mašinka, ktorá by sa mala mimo kosenia trávy nudiť niekde pod prístreškom či v garáži. Pokiaľ disponujete veľkou záhradou, môžete za spomínaný stroj zapriahnuť napríklad valec, vertikulátor či hrebeň. Okrem toho, za záhradný traktor dokážete pripojiť aj prívesný vozík, čo sa vám pri starostlivosti o rozsiahly pozemok takisto zíde.

UH-M 60 TRÁVNIKÁRSKE HRABLE

Vedeli ste, že k záhradnému traktoru môžete pripojiť aj rozmetadlo na osievanie a hnojenie, prípadne na solenie a posýpanie primrznutých chodníkov?

A aby toho nebolo málo, zatiaľ čo za pomoci špeciálnej kefy dokážete záhradným traktorom perfektne pozametať nahusto popadané lístie z chodníka či príjazdovej cesty, tak s pomocou radlice sa váš celoročný pomocník postará aj o odhrnutie snehu. Samozrejme, s vašou asistenciou.

Rozmetadlo Spreader 75

Ako vybrať záhradný traktor?

Za jeden z najpodstatnejších parametrov pri výbere záhradného traktora sa považuje jeho záber. Ten totižto rozhoduje o tom, na kosenie akých veľkých plôch je daný stroj najvhodnejší. Ak však plánujete váš záhradný traktor používať predovšetkým ako celoročného pomocníka, zamerajte sa pri výbere aj na jeho doplnkové príslušenstvo. Každopádne, čo sa spomínaného záberu týka, pomôckou vám môže byť, že na kosenie trávnikov s rozlohou do 3 000 je ideálnym záber v rozmedzí 60 až 90 cm.

Kosiaci stroj HUSQVARNA Z242F ZTH