JESENNÁ ÚDRŽBA TRÁVNIKA, POUŽITE PREREZÁVAČ A PREVZDUŠNITE TRÁVNIK

Po letnom období, kedy si údržba trávnika vyžadovala najmä kosenie, sú jesenné dni vhodné na starostlivosť o trávnik v podobe jeho vertikutácie (prerezávanie), prevzdušnenia a hnojenia, aby ste ho pripravili na úspešné prezimovanie a dodali mu potrebné živiny.

 

Podobne ako v jarnom období, hlavnú úlohu v záhrade na jeseň dostávajú prerezávače trávnika a prevzdušňovače. Prerezávače slúžia na zahusťovanie trávnika. Sú to valce s nožmi, ktoré rotujú a kolmo sa zarezávajú do zeme. Narúšajú vrstvu machu, ničia plošne zakorenené buriny a vyberajú plsť.

 

Plsť je vrstva častí z mŕtvych rastlín, ktorá vzniká medzi zelenými rastlinami a povrchom pôdy, v ktorej sú zakorenené. Vzniká z dôvodu, že sa tieto organické zbytky (trávy, listov…) nestihnú rozložiť. Za 10 rokov sa vie na trávniku vytvoriť vrstva plsti okolo 30 - 40 milimetrov.

 

Odstránenie plsti prispieva k zahusťovaniu trávnika, je viac odolný voči chorobám a dochádza v ňom k lepšej výmene kyslíka. Vyznačuje sa  vyššou priepustnosťou vody a menším množstvom buriny. Prerezávaný trávnik je omnoho odolnejší, pretože hmota koreňov rastie a korene rastú do hĺbky.

 2_7

 

Je dôležité, aby sa nože prerezávača zarezávali do zeme v hĺbke cca 1 cm. (Na jar sa prerezávače odporúčajú použiť hneď po prvom kosení). Keď chceme zvýšiť účinnosť prerezávania, druhé prerezávanie vykonávame v smere kolmo na pôvodný smer. 

 

Iným úkonom, prevzdušňovaním trávnika prevzdušňovačom (aerifikátorom), zas dosiahneme rovnomerný rast trávy. Prevzdušňovače majú hroty s pružinami, ktoré prenikajú do zeme do hĺbky 6-10 cm, kde je pôda najviac prekorenená, rozrývajú ju, čím pôdu prevzdušňujú a zľahčujú.   

 3_7

 

 

Správna výživa trávnej mačiny

Okrem prerezávania a prevzdušňovania trávnika je tiež potrebné dbať na správnu výživu trávnej mačiny. Tá sa dosiahne použitím plného kombinovaného hnojiva. Časté kosenie totiž počas letného obdobia odčerpalo z pôdy veľké množstvo živín. Tie je nutné do pôdy dodať v jesennom období, čím sa zabezpečí rast trávnika a jeho úspešné prezimovanie.

 

Ideálne pH pre trávniky je medzi 5,5 a 6,5 (mierna kyslosť). Pokiaľ je pH príliš kyslé, obmedzuje to rast trávnika. Riešením je vápnenie. Na zvýšenie hodnoty pH o 0,5 je treba pridať 60 gramov vápenca na m2/rok. Môžete použiť mletý vápenec, prípadne dolomitický vápenec, ktorý navyše obsahuje horčík. Je dobré, ak sa vám podarí zistiť pH vašej pôdy. Piesčité pôdy si väčšinou vyžadujú vápniť viac a častejšie, než ílovité pôdy, ktoré vápenec lepšie viažu.

 

Hnojenie a vápnenie

Treba vedieť, že sa súčasne nehnojí a nevápni, ani sa nemiešajú vápenaté a priemyselné hnojivá. V opačnom prípade totiž hnojivo s vápencom zreaguje skôr, než sa dostane do pôdy, preto nakoniec nedôjde ani vápneniu, ani k hnojeniu.

 

Hnojiť trávnik sa odporúča s odstupom dvoch - troch týždňov po vápnení. V prípade, že po vápnení niekoľkokrát veľa pršalo, je možné hnojiť skôr. Predpokladá sa, že vďaka dažďu sa vápenec rozpustil a prenikol do hlbších vrstiev pôdy.