NEPODCEŇTE PRAVIDELNÝ SERVIS KOSAČKY

Dobrá starostlivosť predlžuje životnosť prístroja a umožňuje jeho bezchybné a spoľahlivé fungovanie. Rovnako to platí aj v prípade kosačiek, ktoré patria v rámci záhradnej techniky medzi najobľúbenejšie, a teda najviac používané produkty.

 

Pravidelný servis záhradnej techniky je jedna z vecí, ktorú by človek nemal podceniť, podobne ako servis motorového vozidla. Dôvod je jednoduchý. Dobrá starostlivosť predlžuje životnosť prístroja a umožňuje jeho bezchybné a spoľahlivé fungovanie. Rovnako to platí aj v prípade kosačiek, ktoré patria v rámci záhradnej techniky medzi najobľúbenejšie, a teda najviac používané produkty.

 

Prečo je servis kosačiek dôležitý?

Kosačku treba po každom použití očistiť od nečistôt, avšak raz do roka je dobré, aby sa ňu pozrel aj odborník. V špecializovanom servise vám kosačku nielen vyčistia, ale skontrolujú aj jej funkčnosť a súčasti ako kľukový hriadeľ, lanovody, bezpečnostné prvky, akumulátor, stav paliva… Skontrolujú a v prípade potreby tiež vymenia vzduchový filter, nastavia otáčky motora a nabrúsia nože. Po takejto kontrole sa vám kosačka odmení dlhšou funkčnosťou. Výhodou je aj to, že sa nemusíte báť, či si údržbu kosačky urobíte správne alebo či ste na niečo nezabudli.

kosačka

Spoločnosť HSQintec má dlhoročnú skúsenosť so servisom záhradnej techniky a ani v prípade kosačiek nejde o výnimku. Servis kosačky sa robí v priebehu celého roka a v posezónnych mesiacoch je dokonca lacnejší ako v letnom období. Servis si viete naplánovať a objednať sa naň po skončení používania kosačky alebo naopak, pred začiatkom novej sezóny kosenia.

 

Správne skladovanie a starostlivosť o kosačky

Odborný servis kosačky je dôležitý, no rovnako je potrebné nezabudnúť na správne skladovanie a starostlivosť o kosačku samotným užívateľom. Kosačku je dobré skladovať na bezprašnom a suchom mieste a pokiaľ ide o kosačku s batériou, aj na mieste odolnom voči mrazu. Nie je na škodu ju tiež prikryť, aby sa zabránilo zaprášeniu počas zimných “oddychových” mesiacov.

 

V prípade benzínových kosačiek treba pred zimou vyprázdniť palivovú nádrž, nakoľko pohonné hmoty v tomto období strácajú svoje štartovacie vlastnosti. Pri robotických kosačkách netreba zabudnúť ani na správne uskladnenie nabíjacej stanice. Vymedzovacie káble umiestnené v zemi je možné nechať cez zimu na svojom mieste, avšak vyčnievajúce konce treba odizolovať, aby nedošlo k ich korózii.

 

robotická_kosačka

To, či máte batériu skladovať mimo kosačky alebo v nej, špecifikuje samotný výrobca, preto sa riaďte jeho pokynmi. Platí však, že nie je dobré batériu skladovať dlhšiu dobu úplne vybitú. Pred uskladnením kosačky batériu úplne vybite a následne úplne nabite. Po dvoch až troch mesiacoch ju opäť nabite, aby sa zabránilo tomu, že bude dlhšiu dobu úplne vybitá.